MYYNTI JULKISELLE SEKTORILLE

Haluatteko saada asiakkaiksenne julkisen sektorin toimijoita (kunnat, sairaanhoitopiirit, hyvinvointialueet, kuntien osakeyhtiöt)?

Tuntuuko myyntiprosessi liian hitaalta tai sisään pääsy asiakkaisiin vaikealta?

Omaamme yli kymmenen vuoden kokemuksen julkisen sektorin myynnistä ja palveluiden ostamisesta. Paketoimme tämän arvokkaan kokemuksemme selkeäksi koulutukseksi, jonka avulla Teidänkin yrityksenne voi saada vakaasta julkisesta sektorista erinomaisen kasvualustan.

MYYNTI JULKISELLE SEKTORILLE-koulutuspaketti

KOULUTUKSEN KÄYMISEN JÄLKEEN ORGANISAATIOSI:

 • Tuntee julkisen sektorin suorahankintamenettelyt läpikotaisin
   

 • Tietää miten päästä mukaan julkisen sektorin keskitettyihin hankintarenkaisiin
   

 • Tuntee julkisen sektorin ostamisen keskimääräiset aikajanat, vastuuketjut ja hintaraamit
   

 • Ymmärtää keskitettyjen hankintojen sielunelämän; millaisia rajoituksia niihin sisältyy ja miten Teidän yrityksenne voi päästä mukaan kilpailutuksessa pärjäävien yritysten joukkoon? 
   

 • Tietää miten eri kokoiset kuntatoimijat eroavat toisistaan hankintaprosessien ja -tapojen osalta 
   

 • Tietää tarkalleen mitkä ovat keskeiset päätöstekijät hankintapäätösten takana; mitä Teidän tulee painottaa myyntimateriaaleissanne ja -puheissanne, ja kenen kanssa Teidän kannattaa asiakkaan organisaatiossa keskustella

KAKSI KOULUTUSTYÖPAJAA

 • Tavoitetyöpaja 3 h (myynti + johto)
   

 • Koulutustyöpaja 4 h
   

 • Koulutusmateriaalit käyttöön asiakkaalle
   

 • Vaikuttavuuden arviointi; 30 min online-palaveri 1 kk koulutuksen jälkeen
   

HINTA: 3500 € (+ alv 24 %)