top of page

TUOTTEISTAJA PALVELUNA

Kiire ja resurssien puute hautaa hyvin usein uudet liiketoimintaideat, keskeneräiset tuotekehitysprojektit tai asiakastoiveet Ö-mappiin. Tuloksena on menetettyä kassavirtaa ja tyytymättömiä asiakkaita.

Aina ei kannata palkata omaa henkilöstöä tai aloittaa isompaa projektia kehitysideoiden maaliin saattamiseksi. Toisinaan oikea ratkaisu voi olla lyhytkestoisempi, dedikoitu resurssi lyhytaikaiseen käyttöön.

Tuotteistaja palveluna-konseptimme antaa käyttöönne yhdessä sovittavan aikaresurssin, jota voitte käyttää esimerkiksi:

 • Kesken jääneen tuote- tai palveluidean kaupallistamiseen

  • Tuomme ammattimaista lisäresurssia projektien valmiiksi saattamiseen​ ja dokumentoimiseen

  • Kesken jääneet ideat nopeasti liikevaihtoa tuottamaan!

 • Uusien tuote- ja/tai palveluideoiden sparraamiseen ja synnyttämiseen

  • Käymme kokemuksen tuomalla osaamisella ja näkemyksellä läpi toimialanne asiakastarpeet, kirkastamme Teidän kilpailuetunne ja tuotteistamme markkinoille vietäväksi uusia tuote- ja/tai palvelukonsepteja​

 • Asiakasymmärryksen kasvattamiseen

  • Olemme puolueettomana tulkkina Teidän ja asiakkaanne välissä, ja selvitämme millaisia muutoksia tai kehitysaskeleita tuote- ja palvelukehitykseen ja tuotantoon tulee tehdä, jotta asiakastarpeet täyttyvät nyt ja tulevaisuudessa

HINNOITTELU

Ei tehdä tästä vaikeaa. Tuotteistaja palveluna-konsepti on äärimmäisen helppo ostaa, käyttää ja lopettaa. Sinä päätät kuinka paljon ja kauan apua tarvitset. Easy as 1-2-3!

Kaikki helposti kiinteällä kk-hinnalla. Ei sitoutumispakkoa. Mikä paketeista sopisi sinulle parhaiten?

Tuotteistaja palveluna.png

ASIAKASPUHEENVUORO

“Tero Karinti pääsi hyvin kiinni bisnekseemme. Aika ajoin vastaavissa myyntiprosessien analysoinneissa törmätään siihen, että toisella puolella oleva suosittelee hyväksi havaitsemiaan toimintatapoja, mutta jos hän olisi hereillä niin tietäisi, ettei se sovi meille jostain syystä. Teron ehdotukset olivat suoraan niin hyviä, että asiaa oli selvästi tutkittu niin paljon että tarpeemme oli ymmärretty. Ideat oli hyvin myös perusteltu liiketoiminnan näkökulmasta. Näkisin, että hyvin onnistuitte tuomaan lisäarvoa!”

MIKA LAUSAMO, TOIMITUSJOHTAJA HS-WORKS OY

bottom of page