top of page

TUOTTEISTAMINEN

UUDET IDEAT NOPEASTI LIIKEVAIHTOA TUOTTAVIKSI JA NYKYPALVELUT KASVUUN!

Yksi useimmin toistuvista virheistä ja myynnin esteistä on puutteellinen tuotteistus.

Tällöin tuotteelta tai palvelulta puuttuu joko kirkas ja puhutteleva ydinviesti, asiakkaiden antama vahvistus palvelun menekille, selkeä ja ostamista helpottava hinnoittelu tai tehokas suunnitelma markkinoille menosta.

Myönnetään, olemme itsekin uramme varrella sortuneet samoihin virheisiin! Olemme myös rakentaneet onnistuneesti uusia yrityksiä ja liiketoimintoja nollasta aina miljoonien eurojen liikevaihtoon saakka. Siksipä tiedämmekin mistä puhumme ja niin tietävät nykyiset asiakkaammekin.

Kaipaatko nopeaa tuotteistusta erinomaiselle ideallesi? Puolueettoman osapuolen näkemystä sopivaan hinnoitteluun? Apua idean testaamiseen potentiaalisissa asiakkaissa tai selkeän ja aikaasi säästävän rungon go-to-market suunnitelmalle?

Ota yhteyttä niin jutellaan sitoumuksetta miten voisimme olla avuksi juuri Teille.

Olemme luoneet avuksenne kaksi selkeää palvelukokonaisuutta:

Growhow Kipinä - työpaja uusien ideoiden synnyttämiseen ja kilpailuedun kirkastamiseen

Growhow Design Sprint - avaimet käteen tuotteistuspalvelu

GROWHOW KIPINÄ

Ovatko uudet ideat vielä täysin kateissa, tai tuntuuko tuotteistusprojektiin lähteminen liian aikaiselta tai isolta hypyltä tilanteenne huomioiden? Puuttuuko liiketoiminnasta se kuuluisa kipinä, joka sytyttää kasvuliekin?

Tätä varten olemme kehittäneet tehokkaan ja huokean tavan lähteä liikkeelle, Growhow Kipinä-palvelun.

Yhden (1) päivän kestävä työpaja antaa nimensä mukaisesti kipinää uusien liiketoimintaideoiden, myynnin ja markkinoinnin prosessikehityskohteiden ja tunnistamattomien kasvumahdollisuuksien löytämiseen!

 • Liiketoiminnalliset trendit

  • Tutkimme etukäteen mitkä trendit ja liiketoimintamallit voisivat soveltua myös Teidän liiketoimintaanne, ja tuomme nämä ideat pöytään

 • Nykyprosessit ja kilpailuedun kirkastaminen

  • Käymme avoimen sparrauksen kautta läpi nykyiset prosessinne (päätasolla) myynnin, markkinoinnin ja palvelutuotannon osalta. Annamme näihin ulkopuolisen havainnot ja kehitysehdotukset.

  • Tunnistamme tekijät joista voi muodostua Teille kilpailijoihin nähden ylivoimainen kilpailuetu, joka taas mahdollistaa

   • uusien asiakkuuksien saamisen

   • vanhojen asiakkaiden paremman pysyvyyden

   • paremman katetason

   • rekrytointiin vetovoimaa

 • Uudet liiketoimintaideat

  • Luomme yhdessä työpajan aikana konsepti-ideoita​ uusien palveluiden tai jopa kokonaisten liiketoimintojen synnyttämiseksi.

Asiakkaalta aikasatsaus: 1 työpäivä per osallistuva henkilö

Hinnoittelu: kiinteä hinta 2000 € (Hinta alv 0%)

Koskas aloitetaan? Voit myös vapaasti kysyä lisää sitoumuksetta, ota täällä yhteyttä!

"Yhteistyössä Growhown kanssa järjestettiin työpaja jossa ideoitiin miten huoltovarmuuspalveluihin liittyviä uusia mahdollisia asiakkuuksia tavoitellaan, ja mitä mahdollisuuksia markkinassa on. Työpaja oli hyvin vedetty ja osallistujat kokivat sen antoisaksi.”

 

Rami Harmaala, Millog Oy

NYT KIPINÖI JA IDEA LÖYTYI! MITÄS SEURAAVAKSI?
VASTAUS ON 
GROWHOW
DESIGN SPRINT
.

TUOTTEISTUS

Ennen kuin myyt tai markkinoit mitään, varmista että olet tuotteistanut palvelusi kunnolla:

Onko palvelu helposti ymmärrettävissä ja ostettavissa?

Onko palvelulle aito asiakastarve, joka on varmistettu laadukkaasti ja riittävän laajasti?

MARKKINOINTI

Markkinointi luo kysyntää ja pienentää myynnin ja asiakashankinnan kustannuksia. 

Se on investointi, EI kulu.

Markkinoi näkyvästi ja mieleenpainuvasti

Tee markkinointikonsepteja joista muut eivät ole osanneet unelmoidakaan!

MYYNTI

Onnistunut myynti vaatii selkeän strategian, kilpailijoiden syvällisen tuntemisen ja systemaattiset prosessit joita noudatetaan

Kuvaa omat ja kilpailijasi myyntiprosessit -> tunnista kilpailuetusi!

Rakenna selkeä myyntistrategia joka tukeutuu markkinointiisi

Buustaa myyntiä tai hanki se ulkoistettuna

Kun yhdistämme nämä kaikki elementit:

Tuotteistuksen, markkinoinnin sekä myynnin saamme Growhow Agencyn tarjoaman ketterän tuotteistamisen, jota kutsumme nimellä Growhow Design Sprint 

DESIGN SPRINT- KONSEPTIMME AVULLA

 • Saatte kilpailuetua tuotteistamialla nopeasti uusia palveluita asiakkaiden tarpeisiin
   

 • Saatte ideallenne asiakkaan validoinnin - tuotteistatte palveluita vain todelliseen tarpeeseen!
   

 • Saatte valmiiksi tuotteistetun, toimivan go-to-market strategian omaavan ja asiakasta kiinnostavasti hinnoitellun myyntituotteen / -palvelun avaimet käteen-mentaliteetilla
   

 • Pääsette ketterän tuotteistuksen avulla nopeasti tekemään uutta tai korvaavaa kauppaa, joka täyttää kasvutarpeenne tai auttaa Teitä haastavassa markkinatilanteessa!

SISÄLTÖ JA HINNOITTELU 

 • Kickoff-palaveri 3h:

  • Tuotteistamisen tavoitetila 

  • asiakaskohderyhmä(t) ja ostajaprofiilit

  • myynnin nykyprosessien läpivalaisu 

  • markkinoinnin nykytila ja prosessit

  • palvelun / tuotteen hyötyolettamien listaaminen

 • Asiakashaastattelut

  • ​Hyötyolettamien validointi asiakkaalla

  • Ostomotivaatioiden varmentaminen

  • Go-To-Market suunnitelman hahmottaminen

 • Tuotteistustyöpajat 2 kpl, a' 3-4 h

  • Haastatteludatan ja analyysien pohjalta tehtävä tuotteistaminen​

 • Revisiointipalaveri / sisällöntuotanto, eli mitä saatte:

  • Valmis loppuasiakkaan kielellä tuotettu palvelukuvaus / myyntiesite 

  • Selkeä, ostamista helpottava hinnoittelumalli

  • Myyntiprosessinne jatkokehitysehdotukset

  • Palvelun / tuotteen markkinointisuunnitelma seuraavalle 6 kk:n jaksolle

  • Ostajaprofiilien roolikortit, jotka helpottavat markkinointia ja myyntiä

Asiakkaan aikavaade prosesssin aikana: 2 työpv per henkilö

Hinnoittelu: alkaen 7900 € (riippuen haastateltavien määrästä ja prosessianalyysien laajuudesta. Hinta alv 0%)

Koskas aloitetaan?

Halusimme tuotteistaa nykyiset palvelut asiakkaiden kannalta entistäkin helpommin ymmärrettäviksi ja ostettaviksi palvelupaketeiksi. Tältä puolelta pöytää katsottuna tekeminen ja tuotteet saattavat näyttää hyvin selkeiltä, mutta asiakkaan näkökulmasta niissä voi silti olla parantamista. Niinpä päätimme tehdä yhdessä Teron kanssa ketterän tuotteistusprojektin, jonka avulla saimme hyvin lyhyessä ajassa aikaan konkreettiset ja asiakaslähtöiset palvelupaketit, joiden avulla pystymme palvelemaan eri kasvuvaiheissa olevia yrityksiä nopeasti ja ketterästi. Olin tyytyväinen projektin kautta tulleisiin ideoihin ja siihen miten Tero osasi nähdä asiat ennen kaikkea asiakkaan silmin. Samalla saimme myös helpotusta oman väkemme asiakkuudenhoitoon, kun asiakkaille tuotettevat palvelusisällöt ovat entistäkin selkeämmät. Voin suositella palvelua lämpimästi!”

 

Mika Lausamo, Yrittäjä & toimitusjohtaja HS-Works Oy

bottom of page